Domain Names - Συχνές Ερωτήσεις

Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα σχετικά με την κατοχύρωση ονομάτων χώρου.

Συχνές Ερωτήσεις

 1. Τι είναι ένα domain name;
 2. Σε ποιον απευθύνονται οι διάφοροι τύποι;
 3. Γιατί θα ήταν καλό να κατοχυρώσετε όλα τα είδη;
 4. Καταχώρησα ένα domain αλλά δεν γνωρίζω πώς θα δημιουργήσω σελίδα. Τι να κάνω;
 5. Αν καταχωρήσω ένα domain name υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και άλλος που να χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα, με την ίδια κατάληξη;
 6. Δεν θα υπογράψουμε κάποια σύμβαση;
 7. Γιατί δεν έγινε δεκτή η αίτηση μου για domain δύο (2) χαρακτήρων με κατάληξη .gr;
 8. Τι κόστος έχει μια καταχώρηση και ποια είναι η διάρκεια της;
 9. Τι πληρώνω με τα χρήματα αυτά;
 10. Έχω trademark όλων των προϊόντων της εταιρείας μου, άρα είναι προστατευμένα και δεν μπορούν να καταχωρηθούν σαν domain από τρίτο, σωστά;
 11. Μου παρέχετε και χώρο για την φιλοξενία της σελίδας μου; Μήπως μου δίνετε πρόσβαση στο δίκτυο; Email;
 12. Ποιο είναι το μέγιστο όριο καταχωρήσεων για εταιρείες, ελεύθερους επαγγελματίες ή ιδιώτες;
 13. Επιτρέπονται μεταβιβάσεις domain name;

Απαντήσεις

 1. Τι είναι ένα domain name;
  Ένα domain name (όνομα Internet ) είναι μία λέξη που επιλέγουμε προκειμένου να μπορούμε με εύκολο τρόπο να συνδεθούμε με έναν υπολογιστή στο διαδίκτυο. Η λέξη αυτή πάντα προσδιορίζεται περαιτέρω από μία κατάληξη που χαρακτηρίζει κατά κάποιο τρόπο την "περιοχή" του δικτύου στην οποία ανήκει. Έτσι, για τον χώρο ονομάτων με κατάληξη [. GR ] για παράδειγμα, ένα domain name θα έχει την μορφή onoma.gr και επισκεπτόμαστε τις σελίδες που του αντιστοιχούν γράφοντας σε κάποιο πρόγραμμα πλοήγησης (π.χ. Internet Explorer) μια διεύθυνση της μορφής http://www.onoma.gr.

 2. Σε ποιον απευθύνονται οι διάφοροι τύποι;
  .GR - για χρήση στην Ελληνική αγορά
  .COM - για διεθνή εμπορική και προσωπική χρήση
  .NET - για διεθνή εμπορική και προσωπική χρήση
  .ORG - για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
  .BIZ, .INFO, .US - για διεθνή εμπορική και προσωπική χρήση

 3. Γιατί θα ήταν καλό να κατοχυρώσετε όλα τα είδη;
  Διότι θα μπορούσε οποιοσδήποτε ανταγωνιστής σας ή εταιρία του εξωτερικού να κατοχυρώσει πριν από εσάς ένα domain με το όνομα της εταιρίας σας, του προϊόντος σας ή της υπηρεσίας σας και να το χρησιμοποιήσει για τα δικά της οφέλη.

 4. Καταχώρησα ένα domain αλλά δεν γνωρίζω πώς θα δημιουργήσω σελίδα. Τι να κάνω;
  Ένα domain είναι απλώς μια λέξη εάν δεν αντιστοιχεί σε κάποια ή κάποιες ΙΡ (ηλεκτρονικές διευθύνσεις), στις οποίες θα υπάρχει περιεχόμενο. Για να γίνει η αντιστοίχηση της λέξης που επιλέξατε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αυτές χρειάζεται η δήλωση εκ μέρους σας τουλάχιστον δύο μηχανημάτων τα οποία λειτουργούν σαν "εξυπηρετητές" ( name servers ) και τα οποία αναλαμβάνουν να αντιστοιχήσουν την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, την φυσική δηλαδή παρουσία των σελίδων σας στην λέξη που διαλέξατε. Οι name servers διατίθενται από την Vistoweb δωρεάν.

 5. Αν καταχωρήσω ένα domain name υπάρχει περίπτωση να υπάρχει και άλλος που να χρησιμοποιεί το ίδιο όνομα, με την ίδια κατάληξη;
  Κάθε καταχώρηση στην βάση δεδομένων που διατηρεί η Vistoweb εξασφαλίζει την μοναδικότητα του ονόματος που έχετε επιλέξει, όσον αφορά στα ονόματα με τις κατάληξεις που διαχειριζόμαστε. Έτσι, το onoma . gr είναι διαφορετικό από το onoma . com ή το onoma . de , τα οποία δεν αποκλείεται να υπάρχουν και να λειτουργούν, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερο domain ίδιο με το δικό σας.

 6. Δεν θα υπογράψουμε κάποια σύμβαση;
  Η υποβολή από την πλευρά σας του τέλους καταχώρησης και η γνωστοποίηση στη Vistoweb του γεγονότος αυτού σημαίνουν την αποδοχή των όρων που διέπουν τις εκχωρήσεις ονομάτων. Το όνομα εκχωρείται στα στοιχεία που έχετε δηλώσει με ηλεκτρονικό τρόπο. Οποιοδήποτε λάθος στα στοιχεία ή η μη καταβολή του τέλους μπορεί να οδηγήσει στην ακύρωση της εκχώρησης.

 7. Γιατί δεν έγινε δεκτή η αίτηση μου για domain δύο (2) χαρακτήρων με κατάληξη .gr;
  Τα ονόματα δύο (2) χαρακτήρων με κατάληξη .gr που επιτρέπονταν με βάση τις προγενέστερες διατάξεις του κανονισμού δεν μπορούν πλέον από την 1-1-2003 να καταχωρηθούν. Όσα από αυτά τα ονόματα δεν έχουν ολοκληρώσει έως και σήμερα την διαδικασία που τότε είχε οριστεί για την καταχώρηση τους, επιτρέπεται να την ολοκληρώσουν.

 8. Τι κόστος έχει μια καταχώρηση και ποια είναι η διάρκεια της;
  Το κόστος ορίζεται σε 12 € (χωρίς Φ.Π.Α. 23%) και καλύπτει ένα χρόνο εκχώρησης. Με το τέλος της περιόδου αυτής έχετε το δικαίωμα να ανανεώσετε για ένα ή παραπάνω έτη ανάλογα την κατάληξη του domain σας. Οποιοδήποτε πρόσθετο τέλος επιβαρύνει τον χρήστη.

 9. Τι πληρώνω με τα χρήματα αυτά;
  Τα χρήματα αυτά σας εξασφαλίζουν την εγγραφή του ονόματος σας στο μητρώο ονομάτων, την πραγματοποίηση για λογαριασμό του χρήστη της διαδικασίας εκχώρησης καθώς και την ενημέρωση του κεντρικού name server για τα στοιχεία του ονόματος σας, η οποία είναι απαραίτητη για την λειτουργία του και την παρουσία του στο διαδίκτυο.

 10. Έχω trademark όλων των προϊόντων της εταιρείας μου, άρα είναι προστατευμένα και δεν μπορούν να καταχωρηθούν σαν domain από τρίτο, σωστά;
  Λάθος. Κάθε χρήστης που ζητάει ένα όνομα δηλώνει ότι εν γνώση του δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων στο όνομα. Η δήλωση αυτή δεν εξασφαλίζει τα δικαιώματα σας, μπορεί όμως να οδηγήσει στην ακύρωση του ονόματος από την Vistoweb, τα Ελληνικά δικαστήρια ή κάποια μέθοδο διαιτησίας, εφόσον ο χρήστης δεν έχει δικαιώματα στο όνομα που ζήτησε. Η κύρια αρχή που ισχύει στον κόσμο των domain names είναι η αρχή της Χρονικής Προτεραιότητας.

 11. Μου παρέχετε και χώρο για την φιλοξενία της σελίδας μου; Μήπως μου δίνετε πρόσβαση στο δίκτυο; Email;
  Το τέλος καταχώρησης σας παρέχει μόνο το όνομα που επιθυμείτε και την φιλοξενία των στοιχείων στον κεντρικό name server. Πρόσθετες υπηρεσίες όπως φιλοξενία κτλ. μπορούν φυσικά να προστεθούν μετά την καταχώρηση.

 12. Ποιο είναι το μέγιστο όριο καταχωρήσεων για εταιρείες, ελεύθερους επαγγελματίες ή ιδιώτες;
  Δικαίωμα για απεριόριστο πλήθος καταχωρήσεων έχουν όλες οι εταιρείες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ενώ το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα υπηκοότητας.

 13. Επιτρέπονται μεταβιβάσεις domain name;
  Οι μεταβιβάσεις ονομάτων επιτρέπονται. Επικοινωνήστε μαζί μας για να παραλάβετε τα αντίστοιχα έντυπα μεταβίβασης.Έλεγχος Domain Name

Επιλέξτε Domain-Κατάληξη:
π.χ. vistoweb χωρίς www.
Έλεγχος όλων των καταλήξεων.
 
Όλοι οι τρόποι πληρωμής
Περισσότερα »

 
 
Αρχική Σελίδα | Προφίλ | Portfolio | Δήλωση Απορρήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία  
Web Hosting | Web Design | Domain Names | Web Promotion | Τεχνική Υποστήριξη | Παραγγελία
Vistoweb, Πυθαγόρα 44, 17455 Αλιμος, Τηλ.: 210.9844.771, Fax: 211.800.8077
© 1997-2023 Vistoweb. All rights reserved.