Τρόποι Πληρωμής - Tαχυδρομική επιταγή

Οδηγίες για πληρωμή μέσω ταχυδρομείου με αποστολή ταχυδρομικής επιταγής

Κατόπιν της παραγγελίας σας μπορείτε να εξοφλήσετε το λογαριασμό διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω αποστολής ταχυδρομικής επιταγής.

Βήμα 1° - Ταχυδρόμιση Επιταγής

Επισκεφθείτε το πλησιέστερο ταχυδρομίο και ζητήστε την αποστολή ταχυδρομικής επιταγής. Προσοχή, στην αιτιολογία είναι απαραίτητο να αναφέρετε τον Κωδικό Λογαριασμού ή το domain name σας. Η ταχυδρομική επιταγή σας θα πρέπει να είναι εις διαταγή Vistoweb και να σταλεί προς:
 
Vistoweb, Πυθαγόρα 44, Τ.Κ. 17455, Αλιμος

Βήμα 2° - Γνωστοποίηση Καταβολής

Η γνωστοποίηση της καταβολής του τέλους διαδικτυακών υπηρεσιών μπορεί να γίνει εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του λογαριασμού με αποστολή προς τη Vistoweb αντιγράφου του καταθετηρίου. Προσοχή, την έβδομη ημέρα, η Vistoweb προχωρεί στην απόσυρση (διαγραφή) των αιτήσεων για τις οποίες δεν είναι ενήμερη για την καταβολή του τέλους.

Επιλέξτε έναν από τους παρακάτω τρόπους γνωστοποίησης:

Fax:211 800.80.77
E-mail:sales@vistoweb.gr
Ταχυδρομείο:Vistoweb
Τμήμα Διαχείρισης Ονομάτων Internet
Πυθαγόρα 44, Αλιμος
Τ.Κ. 17455, Αθήνα
Ελλάδα

Προσοχή

Καταθετήρια στα οποία δεν είναι εμφανές το όνομα (domain name) το οποίο αφορούν ή ο Κωδικός Λογαριασμού δεν θα λαμβάνονται υπόψη, εκτός και αν συνοδεύονται από άλλο έντυπο στο οποίο να αναφέρεται το όνομα (domain name) για το οποίο έγινε η κατάθεση.Έλεγχος Domain Name

Επιλέξτε Domain-Κατάληξη:
π.χ. vistoweb χωρίς www.
Έλεγχος όλων των καταλήξεων.
 
Όλοι οι τρόποι πληρωμής
Περισσότερα »

 
 
Αρχική Σελίδα | Προφίλ | Portfolio | Δήλωση Απορρήτου | Όροι Χρήσης | Επικοινωνία  
Web Hosting | Web Design | Domain Names | Web Promotion | Τεχνική Υποστήριξη | Παραγγελία
Vistoweb, Πυθαγόρα 44, 17455 Αλιμος, Τηλ.: 210.9844.771, Fax: 211.800.8077
© 1997-2022 Vistoweb. All rights reserved.